StraussTroyPresidentMarshallDoskerWishesCityOfCovingtonHappy200thBirthday

Strauss Troy President Marshall Dosker, Covington 200th Birthday, Cov200